Missie

Missie en werkwijze

Ik begeleid u op de levensweg. Ik help u te ontdekken welke sporen u bent gegaan, welke sporen u wilt gaan en wat er nodig is om te groeien in het worden wie u bent.

praktijksporen

Manier van werken
U vindt in mij een tochtgenoot die kwetsbaar durft te zijn, die in eenvoud en puurheid nabij is en troost kan bieden. Het begeleiden van mensen raakt aan mijzelf. Ik wil met u een begaanbaar spoor zoeken en/of oude sporen loslaten door te luistereen en met u in gesprek te gaan, u eventueel uitnodigen tot het werken met kunstzinnige middelen en door symbolische en heldere ideeën aan te reiken. Door het zoeken naar nieuwe sporen hoop ik dat u zich opnieuw kunt openen voor wat is en wat u nog zal toekomen. Dit is vormgegeven in het logo van de praktijk: mensen in aandacht bij elkaar.

Het artikel van Andries Baart verwoordt mijn visie over wat daadwerkelijke zorg is en waar ik naar streef.

Kunstzinnig werken

Woorden zijn niet altijd toereikend. Dan kan het kunstzinnig werken een goede werkwijze zijn. Dit is bijvoorbeeld tekenen, schilderen, creatief schrijven en boetseren. Stap voor stap begeleid ik u daar in. Al scheppend zult u merken dat u voortdurend aan het zoeken én aan het vinden bent. U vindt uitdrukking voor wat er in u leeft. U krijgt inzicht in wat er spreekt uit uw werkstuk. Dit werkstuk is een spiegelbeeld van de werkelijkheid die u van binnen vervult. Beelden zijn een veiliger ingang om pijnlijke situaties te benoemen dan communicatie via taal. Het laat ruimte voor verdieping zonder dat het beslist noodzakelijk is. Zo gaat het in kunstzinnig werken om wezenlijke dingen. Het gaat niet om het maken van iets moois. Ervaring met kunstzinnig materiaal is absoluut niet nodig. Veel belangrijker is dat u open wilt staan voor wat het werken met deze materialen u brengt.